Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Dit item is verlopen op 13-09-2012.

De burgemeester van Nunspeet maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Afdeling Publiek en Sociaal van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen. Dit formulier staat ook onderaan deze pagina.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming de stempas over te leggen bij Afdeling Publiek en Sociaal van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Afdeling Publiek en Sociaal. 

Snel naar

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl