Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie geeft u informatie over het reilen en zeilen bij een gemeente: hoe werkt de gemeenteraad? Wat doen de raadscommissies? Hoe is de samenstelling en de taakverdeling van het college van burgemeester en wethouders (B&W)?  Hoe is de ambtelijke organisatie ingericht?
U vindt hier ook de agenda's en verslagen van de vergaderingen van B&W, de raad en de commissies.

Maak uw keuze uit de onderwerpen van het linkermenu. 

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl