WMO-raadAlgemeen

Ledenlijst

Verslagen


Adviezen

Vergaderdata

WMO-raad vergadering
Op dinsdag 5 augustus 2014 vergadert de WMO-raad van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. Niet-leden van de WMO-raad kunnen gebruikmaken van het spreekrecht voor de onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken, moet u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar maken door een e-mail te sturen naar wmoraad@nunspeet.nl of door contact op te nemen met mevrouw M.E. van de Kolk via doorkiesnummer (0341) 25 94 09


Zij die iets kenbaar willen maken aan de WMO-raad Nunspeet kunnen contact opnemen met mevrouw M.E. van de Kolk, ambtelijk secretaris van de WMO-raad, per e-mail wmoraad@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 94 09.

 

Te downloaden:

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl