WMO-raad

Op dinsdag 25 november 2014 vergadert de WMO-raad van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. De agenda staat onderaan deze pagina.. Niet-leden van de WMO-raad kunnen gebruikmaken van het spreekrecht voor de onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken, moet u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar maken door een e-mail te sturen naar wmoraad@nunspeet.nl of door contact op te nemen met mevrouw M.E. van de Kolk via doorkiesnummer (0341) 25 94 09.


Algemeen

Ledenlijst

Verslagen


Adviezen

Vergaderdata


Zij die iets kenbaar willen maken aan de WMO-raad Nunspeet kunnen contact opnemen met mevrouw M.E. van de Kolk, ambtelijk secretaris van de WMO-raad, per e-mail wmoraad@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 94 09.

 

Te downloaden:

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl