Adviesraad maatschappelijke ondersteuning

Op dinsdag 24 februari 2015 vergadert de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning (voorheen WMO-raad) van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. De agenda onderaan deze pagina. Niet-leden van de adviesraad kunnen gebruikmaken van het spreekrecht voor de onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken, moet u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar maken door een e-mail te sturen naar m.e.van.de.kolk@nunspeet.nl of door contact op te nemen met mevrouw M.E. van de Kolk via doorkiesnummer (0341) 25 94 09.

Algemeen

Ledenlijst

Verslagen


Adviezen

Vergaderdata


Zij die iets kenbaar willen maken aan de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning Nunspeet (voorheen WMO-raad) kunnen contact opnemen met mevrouw M.E. van de Kolk, ambtelijk secretaris van de adviesraad, per e-mail wmoraad@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl