HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Raadscommissie Algemeen Bestuur

Raadscommissie Algemeen Bestuur

De raadscommissie Algemeen Bestuur adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen:

  • openbare orde en veiligheid;
  • algemeen bestuurlijke zaken;
  • personeel- en organisatiezaken;
  • economische zaken;
  • documentbeheer en archivering;
  • externe betrekkingen.
  • integrale handhaving.

In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in de commissie.

Voorzitter:

A.T. (Arie) van de Pol

Griffier:

J.L. (Jan) van den Broek

Leden:

H. (Henk) Junte

J. (Koos) Meijer      

E. (Evert) Leusink

H.J. (Henry) Stulen

M.W. (Michel) Verheijdt

C. (Chris) Stoffer

J.M.J.(Koos) Frijlink

Algemeen Belang Nunspeet

CDA

ChristenUnie

Gemeentebelang

PvdA

SGP

VVD

Vergaderingen en stukken

De Raadscommissie Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand op het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten van de commissie Algemeen Bestuur vindt u hier.