HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Raadscommissie Maatschappij en Middelen

Raadscommissie Maatschappij en Middelen

De raadscommissie Maatschappij en Middelen adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen:

  • recreatie en toerisme;
  • middelen (waaronder financiën, informatiebeleid, automatisering en huisvesting); 
  • sport
  • samenleving;
  • volksgezondheid;
  • sociale zaken en werkgelegenheid;
  • onderwijs, welzijn en cultuur;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning.

Samenstelling

Voorzitter:

K. (Klaas) van Harten

Griffier:

F.H. (Ferdinand) ten Cate

Leden:

A.T. (Arie) van de Pol

L.A. van de Weerd

H.J. (Harmjan) Polinder

J. (Koos) Meijer

K.M. (Karel) van Bronswijk

G. (Bertus) Schouten

mw. I.M. (Ingrid) Slaa

M.A. (Martin) Mol

mw. J.J. (Julia) Vriend

M.W. (Michel) Verheijdt

J.H. (Hans) Tijmes

B. (Bert) Kamp

J.M.J. Frijlink

H. (Henk) Junte

SGP

SGP

SGP

CDA

CDA

ChristenUnie

ChristenUnie

Gemeentebelang

Gemeentebelang

PvdA

PvdA

VVD

VVD

Algemeen Belang Nunspeet

Vergaderingen en stukken

De Raadscommissie Maatschappij en Middelen vergadert één keer per maand op het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Besluitenlijst

De besluitenlijsten van de commissie Maatschappij en Middelen vindt u hier.