Raadscommissies

De gemeenteraad moet over heel veel onderwerpen besluiten nemen. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, worden onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. Deze commissies bestaan uit raadsleden of vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid.

Als technisch voorzitter fungeert een raadslid. De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand in het gemeentehuis, in het openbaar. Iedereen die iets wil zeggen over agendapunten kan gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de vergadering.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl