Samenstelling

D.H.A van Hemmen

van Hemmen
contactgegevens en taken D.H.A van Hemmen
FunctieBurgemeester
AdresOosteinderweg 48a
8072 PD  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresd.h.a.van.hemmen@nunspeet.nl
Taken

Portefeuille:

Openbare Orde en Veiligheid

Bestuur en Communicatie

Economie

Externe betrekkingen

Regionale samenwerking

Publiek

Personeel en Organisatie

Kernen

Streekarchief

Voorlichting

Projecten:

- Integrale Toekomstvisie

- Integrale handhaving (regionale uitvoering)
- Publieksdienstverlening / -winkel

G. van den Berg

van den Berg
contactgegevens en taken G. van den Berg
FunctieWethouder
AdresSecretaris Mulderweg 44
8071 HM  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresg.van.den.berg@nunspeet.nl
Taken

Portefeuille:

Dienstverlening:

Sociaal
- Sociale zaken
- Werkgelegenheid

Milieu
- Milieu
- Afvalbeleid
- Duurzaamheid

Maatschappelijke Ontwikkeling:

Jeugd
- Jeugd
- Gezin
Ouderen
Volksgezondheid
Onderwijs
Welzijn
- Welzijn
- Speelplaatsen

Maatschappelijke ondersteuning:

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Openbare Ruimte:
- Beheer en onderhoud bos
- Natuur- en landschapsontwikkeling
- Afvalinzameling

Projecten:
- Kulturhus
- Herschikking schoolgebouwen

Recreatie en toerisme

Cultuur
 

Politieke partijChristenUnie

Jaap Coster

Coster
contactgegevens en taken Jaap Coster
FunctieWethouder
AdresApeldoornseweg 45
8075 BM  ELSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresj.a.coster@nunspeet.nl
Taken

Portefeuille

Middelen:

- Financiën

- Vertegenwoordiging aandeelhouderschap

- Huisvesting gemeentelijke organisatie

- Gemeentelijke gebouwen (verhuur en pacht)

- Facilitair

Landbouw

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied

Monumenten

Verkeer en Vervoer

Projecten:

- De Kolk

- Oostelijke rondweg

- Bedrijvenstrip/Brink Elspeet

- Agrarische Enclave

- Integrale bezuinigingstaakstelling

 

BeleidsterreinenFinanciën / Agrarische Zaken en Verkeer
Politieke partijSGP

Edward van der Geest

van der Geest
contactgegevens en taken Edward van der Geest
FunctieWethouder
AdresDoornenkamp 22
8077 SL  HULSHORST
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adrese.h.van.der.geest@nunspeet.nl
Taken

Portefeuille:
Ruimtelijke Ontwikkeling:
- Ruimtelijke Ordening
- Wonen
- Grondbeleid
Middelen:
- ICT
- Documentaire Informatievoorziening

Bouwen
Openbare Ruimte (beheer en onderhoud)
Sport

Projecten:
- Excellente informatievoorziening en dienstverlening
- Centrum
 

Politieke partijGemeentebelang

Jan Kerkhof

Kerkhof
contactgegevens en taken Jan Kerkhof
FunctieGemeentesecretaris
AdresVan Oordtstraat 3
8071 KV  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 27 90 27
E-mail adresj.j.kerkhof@nunspeet.nl

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl