Samenstelling

ir. D.H.A van Hemmen

van Hemmen
contactgegevens en taken ir. D.H.A van Hemmen
FunctieBurgemeester
AdresOosteinderweg 48a
8072 PD  Nunspeet
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresd.h.a.van.hemmen@nunspeet.nl
Taken

Dienstverlening
• Publiek

Maatschappelijke ontwikkeling
• Economie
• Economische zaken
• Openbare orde en veiligheid
• Bestuur en juridische zaken
• Externe betrekkingen
• Communicatie en voorlichting
• Ontwikkelingssamenwerking

Middelen
• Personele en organisatiezaken
• Streekarchivariaat

Kernen

Projecten
• Centrum

Programma
• Integrale handhaving

G. van den Berg

van den Berg
contactgegevens en taken G. van den Berg
FunctieWethouder
AdresSecretaris Mulderweg 44
8071 HM  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresg.van.den.berg@nunspeet.nl
Taken

Dienstverlening
• Sociaal (maatschappelijke ondersteuning)
• Omgeving
• Milieu
• Duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling
• Jeugd
• Gezin
• Volksgezondheid
• Welzijn
• Kunst en cultuur

Beheer
• Natuur- en landschapsontwikkeling

Regionale samenwerking
• Lid dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)

Projecten
• Transities in het sociale domein, onderdelen AWBZ/WMO en jeugdzorg
• Deregulering

Politieke partijChristenUnie

E.H. van der Geest

van der Geest
contactgegevens en taken E.H. van der Geest
FunctieWethouder
AdresPaolalaan 4
8072 CP  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adrese.h.van.der.geest@nunspeet.nl
Taken

Dienstverlening
• Sociaal (participatie en werkgelegenheid)
• Omgeving
• Afval

Ruimtelijke ontwikkeling
• Verkeer en vervoer
• Water

Maatschappelijke ontwikkeling
• Sport en bewegen
• Economie
• Recreatie en toerisme

Middelen
•Vertegenwoordiging in kader aandeelhouderschap van BNG, RGV en nutsbedrijven.

Beheer
• Beheer en onderhoud groen
• Beheer en onderhoud wegen
• Beheer en onderhoud water
• Beheer en onderhoud riolering
• Beheer en onderhoud speelplaatsen
• Beheer en onderhoud gebouwen
• Beheer en onderhoud bos
• Afvalinzameling

Projecten
• Transities in het sociale domein, onderdeel participatie
• Westelijke rondweg / Stationsplein
• Centrum
• Wiltsangh
• Elspeet noord-west fase 1 (beeldkwaliteit en uitgifte)

Programma
• Nieuwe overheid, inclusief dienstverlening en excellente informatievoorziening

Politieke partijGemeentebelang

J. Groothuis

Groothuis
contactgegevens en taken J. Groothuis
FunctieWethouder
AdresBredeweg 73
8077 RC  HULSHORST
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresj.groothuis@nunspeet.nl
Taken

Dienstverlening
• Omgeving
• Bouw en toezicht

Ruimtelijke ontwikkeling
• Ruimtelijke ordening
• Wonen
• Grondverwerving

Projecten
• Centrum

 

Politieke partijSGP

L. van der Maas

van der Maas
contactgegevens en taken L. van der Maas
FunctieWethouder
AdresRoggeweg 8
8075 CV  ELSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresl.van.der.maas@nunspeet.nl
Taken

Ruimtelijke ontwikkeling
• Monumenten

Maatschappelijke ontwikkeling
• Onderwijs
• Economie
• Agrarische sector waaronder Agrarische enclave
• Gemeentelijke voorzieningen (huur en pacht)

Middelen
• Financiën
• Financieel beleid
• Financieel beheer
• Belastingen
• Informatie
• Huisvesting gemeentelijke organisatie
• Facilitaire zaken

Regionale samenwerking
• Lid algemeen bestuur Regio Noord-Veluwe (RNV)

Projecten
• De Kolk en Rondweg-oost
• Bedrijvenstrip/De Brink Elspeet
• Integrale bezuinigingstaakstelling

Programma
• Nieuwe overheid, inclusief dienstverlening en excellente informatievoorziening

Politieke partijSGP

Jan Kerkhof

Kerkhof
contactgegevens en taken Jan Kerkhof
FunctieGemeentesecretaris
AdresVan Oordtstraat 3
8071 KV  NUNSPEET
Telefoonnummer(0341) 25 93 44
E-mail adresj.j.kerkhof@nunspeet.nl

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl