HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Vacatures  |  Lid Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

Lid Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

Dit item is verlopen op 16-10-2017.

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet zoekt een nieuw lid

De adviesraad is het onafhankelijke en zelfstandige adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet. De adviesraad bestaat uit inwoners van de vier kernen van de gemeente Nunspeet met een diversiteit in leeftijd en interessegebied.

In verband met een ontstane vacature zoekt de adviesraad een enthousiast en betrokken persoon die zich beschikbaar wil stellen voor de functie van

lid van de adviesraad

Taken

-Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijke beleid op de terreinen zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

-Het kunnen oppikken van signalen van inwoners, herkennen van trends en het volgen van de actualiteit m.b.t. de adviesterreinen, en deze kunnen vertalen en duiden.

Wat verwachten wij van een lid van de adviesraad

- Op persoonlijke titel en vanuit een brede invalshoek participeren in de adviesraad.

- Aantoonbare affiniteit met één of meerdere werkgebieden van de adviesraad: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp of Participatiewet.

- Tijd beschikbaar hebben voor het voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten, en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien (gemiddeld een dagdeel per week).

- Gemakkelijk contact kunnen maken met diverse betrokkenen.

- Woonachtig in de gemeente Nunspeet.

- Niet werkzaam binnen de gemeente Nunspeet voor een aanbieder van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen of (financieel) belanghebbende in een dergelijke onderneming in de gemeente Nunspeet.

Wat bieden wij een lid van de adviesraad

- Gedurende de inwerkperiode ondersteuning van een ervaren mede-adviesraadslid.

- Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

- Ambtelijke ondersteuning t.b.v. de reguliere vergaderingen en de adviesfunctie.

- Een onkostenvergoeding in de vorm van presentiegeld per kalenderjaar.

Aanvullende informatie

Wij verwijzen u voor meer informatie over de adviesraad naar de website van de gemeente Nunspeet  Klik hier. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de adviesraad, mevrouw M. Gerressen, via e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 94 03.

Sollicitatie

Als u belangstelling hebt, kunt u uiterlijk maandag 16 oktober 2017 uw reactie met uw motivatie en curriculum vitae sturen aan mevrouw M. Gerressen, ambtelijk secretaris van de adviesraad, per e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl. Als u hebt gesolliciteerd, krijgt u op donderdag 19 oktober 2017 per e-mail bericht of u wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.