HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Vacatures  |  Twee leden Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet

Twee leden Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet zoekt twee nieuwe leden

De adviesraad is het onafhankelijke en zelfstandige adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet. De adviesraad bestaat uit inwoners van de vier kernen van de gemeente Nunspeet met een diversiteit in leeftijd en interessegebied.

In verband met twee ontstane vacatures zoekt de adviesraad enthousiaste en betrokken personen die zich beschikbaar willen stellen voor de functie van

lid van de adviesraad

Taken

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijke beleid op de terreinen zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

Het kunnen oppikken van signalen van inwoners, herkennen van trends en het volgen van de actualiteit m.b.t. de adviesterreinen, en deze kunnen vertalen en duiden.

Wat verwachten wij van een lid van de adviesraad

  • Op persoonlijke titel en vanuit een brede invalshoek participeren in de adviesraad.
  • Aantoonbare affiniteit met één of meerdere werkgebieden van de adviesraad: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp of Participatiewet.
  • Tijd beschikbaar hebben voor het voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten, en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien (gemiddeld een dagdeel per week).
  • Gemakkelijk contact kunnen maken met diverse betrokkenen.
  • Woonachtig in de gemeente Nunspeet.
  • Niet werkzaam binnen de gemeente Nunspeet voor een aanbieder van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen of (financieel) belanghebbende in een dergelijke onderneming in de gemeente Nunspeet.

Wat bieden wij een lid van de adviesraad

  • Gedurende de inwerkperiode ondersteuning van een ervaren mede-adviesraadslid.
  • Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.
  • Ambtelijke ondersteuning t.b.v. de reguliere vergaderingen en de adviesfunctie.
  • Een onkostenvergoeding in de vorm van presentiegeld per kalenderjaar.

Aanvullende informatie

Klik hier voor meer info over de adviesraad Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van de Kolk, via e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 94 09, of met mevrouw I. van der Veen, via telefoonnummer (0341) 25 92 20.

Sollicitatie

Als u belangstelling hebt, kunt u uiterlijk donderdag 15 juni 2017 uw reactie met uw motivatie en curriculum vitae sturen aan mevrouw M. Gerressen, ambtelijk secretaris van de adviesraad, per e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl. Als u gesolliciteerd hebt, krijgt u donderdag 22 juni 2017 per e-mail bericht of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.