Belangrijke telefoonnummers

Algemeen
Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance): 112 (dringend)
Politie: 0900 88 44
Geluidhinder Luchtmacht (gratis): 0800 02 26 033
Milieuklachtencentrum provincie Gelderland:  (026) 35 99 999
Openbaar vervoer reisinformatie (75 ct. p/m):  0900 92 92
Klachten/meldingen openbare ruimte: (0341) 25 94 44

Storingen
Gas (gratis): 0800 90 09
Elektriciteit (gratis): 0800 90 09
Water (Vitens): 0800 03 59
CAI Internet UPC Nederland: 0900 15 80

Straatverlichtingstoring tijdens kantooruren, gemeente Nunspeet: (0341) 25 94 44. Let op: geef ook het lichtmastnummer door. Dit bevordert de reparatiesnelheid.

Straatverlichtingstoring* in het weekend en de avonduren: (0341) 25 94 44 (* uitsluitend bellen wanneer sprake is van meerdere opeenvolgende lichtmasten die defect zijn in een groot gedeelte van de straat of wijk.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl