Omgevingsloket

Wie een schuur of een garage wil bouwen of slopen, een dakkapel wil plaatsen of een boom wil kappen had voorheen te maken met verschillende vergunningen, zoals een sloop-, bouw- of een kapvergunning. Voor elke afzonderlijke activiteit was een vergunning nodig, met elk haar eigen procedures, termijnen en leges. Met de komst van de omgevingsvergunning zijn deze vergunningen samengevoegd in één vergunning. Vanuit uw kantoor of huis kunt u nu 7 dagen per week 24 uur per dag één omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket.

Het zogenoemde Omgevingsloket Online kunt u bereiken via www.omgevingsloket.nl. Door de vergunningencheck in te vullen kunt u vooraf bepalen of een vergunning nodig is en voor welke onderdelen.

Overigens wijzen wij u erop dat ongeacht de uitkomst voor de behandeling van uw aanvraag leges verschuldigd zijn. 

De voordelen van één omgevingsvergunning op een rij
De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is nu één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een project kunt u als ondernemer of inwoner één aanvraag indienen. Landelijk zijn afspraken gemaakt over de indieningvereisten die bij een aanvraag horen. De gemeente Nunspeet behandelt de aanvraag in één procedure en neemt één besluit; daarvoor heeft de gemeente al haar werkprocessen aangepast. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Milieu en de omgevingsvergunning
Afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteit is er:
- een milieumelding of
- een aanvraag om vergunning op het gebied van milieu nodig.

Deze laatste was voorheen de milieuvergunning.

Melding of vergunning?
Bij het Omgevingsloket Online kunt u voor de werkzaamheden met betrekking tot milieu de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een vergunning nodig hebt voor de activiteiten die u wilt uitvoeren en welke stukken u moet meesturen bij de vergunningaanvraag. Voor de toetsing van meldingsplichtige activiteiten verwijst de vergunningcheck naar het Activiteitenbesluit via de Internetmodule (AIM).

Let op - E-herkenning voor bedrijven
Bedrijven en instellingen kunnen vanaf heden aanvragen doen met een eHerkenningsmiddel. Voor burgers blijft het loket bereikbaar met de DigiDcode. Meer informatie over E-herkenning vindt u hier.

 Meest gestelde vragen over E-herkenning  

Archief

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl