Bewijs van Nederlanderschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

 • als u naar het buitenland verhuist
 • als u gaat trouwen
 • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Instanties zoals verzekeraars en pensioenfondsen kunnen om een bewijs van Nederlanderschap vragen. Ook is een bewijs van Nederlanderschap gewenst in alle gevallen waarbij het tonen van een paspoort niet volstaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt het bewijs aan bij de gemeente. Hebt u het bewijs nodig voor een instelling in het buitenland? Dan kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijk afhalen

 • een geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Schriftelijk aanvragen

 • uw aanvraag met daarop uw handtekening
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Bewijs van Nederlanderschap
€ 6,90

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U of uw gemachtigde krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Vraagt u het bewijs schriftelijk aan, dan stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Klant Contact Centrum
tel: (0341) 25 99 11

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl