Uittreksel persoonsgegevens

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wat moet ik doen?

Om dit product aan te vragen, moet u een afspraak maken. Klik hier voor de openingstijden.

U kunt digitaal een afspraak maken.  Klik hier .

Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

 • digitaal
 • persoonlijk
 • schriftelijk
 • door iemand anders laten afhalen (machtigen). Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

U kunt het uittreksel ook digitaal aanvragen. U dient hiervoor te beschikken over uw DigiD inlogcode.

Digitaal formulier

Wat moet ik meenemen?

Digitaal aanvragen

 • uw DigiD inlogcode
 • uw gegevens om te internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • contant geld of een pinpas

Schriftelijk aanvragen

 • schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Schrijf een brief waarin staat:

 • waarom u het uittreksel nodig hebt
 • de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde op de brief

De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Wat kost het?

Product

€ EURO

Uittreksel BRP

6,90

 

Formulieren

U kunt het uittreksel ook digitaal aanvragen. U dient hiervoor te beschikken over uw DigiD inlogcode.

Digitaal formulier

Contactpersonen

Klant Contact Centrum
tel: (0341) 25 99 11

Aanvullende informatie

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Indien u het uittreksel digitaal aanvraagt, let dan op of er voor u een uittreksel beschikbaar is met de eventuele extra informatie.  Neem eventueel contact op met het Klant Contact Centrum.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl