Uitrit of inrit aanleggen, melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een in- of uitrit aansluiten vanuit een perceel op de openbare weg, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Een in- of uitrit is hetzelfde.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

Op basis van hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg, dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig.

Omgevingsvergunning uitrit aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Klant Contact Centrum

tel. (0341) 25 99 11

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl