Woonwijk, wens of idee melden

Wat is het?

Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. In de gemeente zijn beheerders werkzaam, zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare leefomgeving in een bepaald deel van de gemeente.

Hoe werkt het?

Vorm geven aan de leefomgeving is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Ook voor u is dat van groot belang, omdat uw welbevinden afhangt van de kwaliteit van uw leef- of woonomgeving. Daarom wil de gemeente u graag betrekken bij de besluitvorming over de (her)inrichting van de leefomgeving door het inventariseren van uw wensen en ideeën.

Wat moet ik doen?

De gemeente kan u op verschillende manieren benaderen. Door mailing, informatievoorziening via huis-aan-huis bladen of de gemeentelijke website. Zelf kunt u de gemeente via de beheerders, het gemeentelijke e-mailadres of het algemene telefoonnummer benaderen.

Formulieren

Contactpersonen

Klant Contact Centrum

tel. (0341) 25 99 11

Aanvullende informatie

De openbare ruimte is het gebied buiten uw woning dat voor iedereen toegankelijk is. U kunt daarbij denken aan het trottoir, het groen en de weg. Winkels, sloten, parken, kunst, scholen en openbaar vervoer bepalen in belangrijke mate de openbare ruimte. Dit houdt in dat de kwaliteit en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voor uw woonomgeving van groot belang zijn.

Tip: Geef uw e-mailadres samen met uw postcode door aan de gemeente. Zo kan zij u tijdig informeren over zaken die uw leefomgeving betreffen.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl