Woonwijk, wens of idee melden

Wat is het?

Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. In de gemeente zijn beheerders werkzaam, zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare leefomgeving in een bepaald deel van de gemeente.

Hoe werkt het?

Vorm geven aan de leefomgeving is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Ook voor u is dat van groot belang, omdat uw welbevinden afhangt van de kwaliteit van uw leef- of woonomgeving. Daarom wil de gemeente u graag betrekken bij de besluitvorming over de (her)inrichting van de leefomgeving door het inventariseren van uw wensen en ideeën.

Wat moet ik doen?

De gemeente kan u op verschillende manieren benaderen. Door mailing, informatievoorziening via huis-aan-huis bladen of de gemeentelijke website. Zelf kunt u de gemeente via de beheerders, het gemeentelijke e-mailadres of het algemene telefoonnummer benaderen.

Formulieren

Contactpersonen

Klant Contact Centrum

tel. (0341) 25 99 11

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl