HOME  |  Online regelen

Online regelen

Via deze pagina kunt u snel en digitaal direct iets regelen.

Afspraak maken                         

Bewijs van in leven zijn   

Bezwaar maken                       

Bomen kappen

Geboorte-aangifte     

Gemeentelijke aanslag belastingen inzien           

Gevonden en verloren voorwerpen       

Grof vuil laten ophalen

Iets melden

Loterijvergunning

Naamgebruik wijzigen

Omgevingsvergunning 

Parkeerontheffing

Taxatieverslag inzien                

Uittreksel BRP                                         

Uittreksel Burgerlijke stand

Verhuizing doorgeven

 

Subsidies

Amateurkunst, subsidie

Afkoppelen regenwater

Cultuur, subsidie

Dorps- en buurtverenigingen, subsidie

Monumentensubsidie

Oranjeverenigingen, subsidie

Sport (jeugdleden), subsidie