HOME  |  Inwoner  |  De Kolk / Rondweg-oost

De Kolk / Rondweg-oost

De gemeente Nunspeet is gestart starten met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk. De 24 uit te geven kavels variƫren in grootte van ca. 1.000 tot 4.000 m2. De realisatie van de oostelijke rondweg vordert gestaag. Naar verwachting wordt in oktober 2017 de gehele rondweg in gebruik genomen.

Uitgiftevoorwaarden

Voor bedrijfsvestiging op de Kolk gelden uitgiftevoorwaarden. Zo is vestiging alleen mogelijk voor een bedrijf dat in Nunspeet is gevestigd, of lokaal is gebonden aan Nunspeet. De milieucategorie mag niet hoger dan 3 zijn. Voor kleinere bedrijven of starters is vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk. Verder moet het bedrijf voldoen aan duurzaamheidscriteria. De criteria zijn hieronder op deze pagina te downloaden.

Informatie 

informatiefolder

De verkaveling van De Kolk

Prijslijst

Bestemmingsplan De Kolk

Beeldkwaliteitplan

Uitgifte

Uitgiftevoorwaarden

Bijlagen (oa duurzaamheid)

Menukaart duurzaamheid

Staat van bedrijfsactiviteiten