HOME  |  Inwoner  |  Documenten duurzaam  |  Beter isoleren vereist bewuster ventileren!

Beter isoleren vereist bewuster ventileren!

Voorkom ventilatieproblemen en gezondheidsklachten
Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur per dag een raam open te zetten. Dit wordt ook wel 'luchten' genoemd. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het effect hiervan op de luchtkwaliteit snel verdwenen is, zelfs al een half uur na het sluiten van het raam. Verwar het tijdelijk luchten van uw huis dus niet met ventileren. Want ventileren doe je 24 uur per dag, bijvoorbeeld via open ventilatieroosters, een open klapraam of beter door middel van gecontroleerde mechanische ventilatie!


Natuurlijke ventilatie
Bij oudere woonhuizen wordt vaak op natuurlijke wijze geventileerd, dat wil zeggen dat verse lucht wordt toegevoerd door het openen van ramen en deuren en toevoerroosters in vensters of muren. Afvoer van vervuilde lucht, natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via het openen van ramen en deuren en verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Mechanische ventilatie
De meeste nieuwbouwhuizen in Nederland worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem, waarvan er twee soorten zijn: mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke toevoer via luchtroosters en de zogenoemde balansventilatie met mechanische toe- en afvoer. Het voordeel van dit soort systemen is dat ze het verlies aan energie beperken. Contoleer periodiek de juiste werking en afstelling, want zoals zo veel voorzieningen hebben ook ventilatiesystemen periodiek onderhoud nodig.

Gevolgen voor de gezondheid
Ventilatie voert de vochtige en vervuilde lucht af. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben op de gezondheid van de bewoners. Hierbij kun je denken aan de volgende verschijnselen: slecht slapen, vermoeidheid, hoofdpijn, luchtwegproblemen, verergering van allergieën, et cetera.

Ventilatieroosters en de afzuigventielen in keuken, toilet en badkamer moeten regelmatig worden schoongemaakt. De woonhuisventilator en de ventilatiekanalen moeten minimaal eenmaal in de vier jaar vakkundig gereinigd worden. Alleen op deze manier kan het ventilatiesysteem goed functioneren en bent u gegarandeerd van een gezond leefklimaat!

In veel gevallen worden de problemen veroorzaakt door vervuilde luchtfilters die vervangen moeten worden. Het probleem is dat bijna niemand weet wanneer en hoe dit moet gebeuren.

Het Informatiepunt veilig ventileren biedt online veel praktische informatie en helpt u op weg naar een gezonder leefomgeving.

Twijfelt u over de juiste werking van uw ventilatiesysteem?

Meten is weten
Wilt u weten wat het CO2-gehalte in uw woning is? De gemeente heeft twee CO2-meters aangeschaft. Tegen betaling van een borg van € 50,-- kunt u deze kosteloos een week gebruiken.  Reserveren kan via telefoon (0341) 25 99 11. Afhalen en terugbrengen kan bij de balie in het gemeentehuis. Met het meten van de hoeveelheid CO2 weet u of er voldoende wordt geventileerd en wordt u gewaarschuwd als dit niet het geval is, zodat u passende maatregelen kunt nemen: het vervangen van luchtfilters, het  aanpassen van instellingen of contact opnemen met de installateur of het onderhoudsbedrijf.