HOME  |  Inwoner  |  Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam Nunspeet

Samen met regiogemeenten, provincie, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties én burgers zet Nunspeet zich in voor een duurzame gemeente op een groene Veluwe. Wat betekent ‘duurzaamheid’ nou praktisch? En wat levert het u als inwoner van de gemeente Nunspeet daadwerkelijk op? Wat hebt u er als ondernemer aan? Op deze pagina’s gaan we verder op deze vragen in. Duurzaamheid als doel met een positieve spin-off voor de lokale economie.

Ambities gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft haar ambitie in drie doelen neergelegd:

  • 2% energiebesparing per jaar;
  • 20% hernieuwbare energie in 2020;
  • 30% reductie van uitstoot broeikasgassen in 2020.


De gezamenlijke energierekening van inwoners en bedrijven in Nunspeet bedraagt 85 miljoen euro. Geld dat jaarlijks de gemeente uitvloeit. Door energie te besparen en duurzaam lokaal te produceren, blijft niet alleen de stijging van de woonlasten beperkt. Ook zal een flink kapitaal lokaal beschikbaar blijven. Een impuls dus voor de lokale economie.

Om de doelstellingen te bereiken, is samenwerken noodzakelijk. Samen met de regiogemeenten, de provincie, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties én burgers zet Nunspeet zich in voor een duurzame, groene Veluwe.

De gemeente Nunspeet heeft op haar gemeentehuis ook een zonnestroominstallatie, lees verder..