HOME  |  Inwoner  |  Plannen  |  Herinrichting Oenenburgweg

Herinrichting Oenenburgweg

De Oenenburgweg in Nunspeet wordt opnieuw ingericht

De gemeente Nunspeet gaat de Oenenburgweg herinrichten.

Inloopmiddagen in februari

Begin februari 2017 is een aantal inloopmiddagen gehouden voor de herinrichting van de Oenenburgweg in Nunspeet. Bewoners en gebruikers van de Oenenburgweg hebben kunnen aangeven wat de wensen zijn voor de inrichting. Deze ingekomen reacties zijn geĆÆnventariseerd en waar mogelijk verwerkt in het herinrichtingsplan.

Verdere procedure

Eventuele bestemmingsplanwijzigingen, verkeersbesluiten en kapvergunningsaanvragen voor bomen en de financiĆ«n/budgetten worden na 14 juni 2017 voorbereid. Vanaf november/december 2017 wordt de Oenenburgweg heringericht. Exacte fasering en tijdbestekken moeten nog bepaald worden.

Bijlagen

In de bijlagen zijn de ontwerpen van het plan Oenenburgweg in Nunspeet te raadplegen. Het noordelijk deel, tussen de Elburgerweg en Oosteinderweg, wordt 30 km/uur. De overige wegvakken worden 50 km/uur.
Er is in het plan opgenomen dat daar fietsstroken worden aangebracht. Ook wordt vooral in het noordelijk deel, rekening gehouden met de parkeerbehoefte door aan beide zijden langsparkeerstroken aan te brengen.

Het plan kunt u in gedeelten hieronder bekijken:

Oenenburgweg vanaf de Elburgerweg tot Jan van Vuurenstraat  ter hoogte van nr 29

Oenenburgweg vanaf Jan van Vuurenstraat tot aan de Oenenburgweg 113 en Oenenburgweg 192

Oenenburgweg vanaf nr 113 tot aan Oenenburgweg 89 en Oenenburgweg 154

Oenenburgweg vanaf nr 89 tot aan Oenenburgweg 65 en Oenenburgweg 126

Oenenburgweg vanaf nr 65 tot aan de Oenenburgweg ter hoogte van de Seringweg en de Thorbeckestraat

Oenenburgweg vanaf nr 33 tot aan de Oenenburgweg nr 20

Oenenburgweg vanaf nr 20 tot aan de Oenenburgweg 4 en Oenenenburgweg 7

Oenenburgweg tot aan de Eperweg