HOME  |  Ondernemer  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een commerciële drank- en horecavergunning nodig. Als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant, dan heeft u een paracommerciële drank- en horecavergunning nodig. 

  Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

  • huisregels ophangen in kantines
  • cursussen voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Kijk hiervoor onder kopje 'wat moet ik meenemen'.

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor commercieel horecabedrijf/ slijtersbedrijf

  € 155,80

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

  € 172,85

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de Drank- en Horecawet vergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting)

  € 134,65

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gewijzigde vergunning overeenkomstig artikel 30a van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende(n))

  € 34,15

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  € 39,20

 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.