Evenement, melding

 • Wat is het?

  Onder bepaalde voorwaarden kan een evenement worden volstaan met een melding. Er wordt hierbij gekeken naar de openbare orde, de (verkeers)veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Als het evenement niet voldoet aan de gestelde voorwaarden van een melding dient u een vergunning aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  Een melding kunt u doen door het formulier in te vullen. Het formulier moet u minstens 3 weken van tevoren in te dienen.

  Ter beoordeling van de gemeente kan op grond van de openbare orde, de (verkeers)veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu verzocht worden een vergunning in te dienen.

  Toets uw voornemen aan te hand van de checklist en kom erachter of uw evenement vergunning- of melding plichtig is.

  Het kan zijn dat ondanks het evenement meldingplichtig is, u voor bepaalde elementen een ander soort vergunning moet aanvragen. Denk hierbij aan:

  • Kampvuurontheffing
  • Verruiming van de schenkingstijden
  • Schenken van zwak alcoholische dranken (ontheffing art. 35)
  • Geluidsontheffing
  • Plaatsen van borden en spandoeken

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Formulieren

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.