Evenement, vergunning

 • Wat is het?

  Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting. Dit hoeft niet persé te betekenen dat activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk.

  Een besloten feest kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde ook een evenement zijn. Bijvoorbeeld omdat het feest plaatsvindt in de openbare ruimte, vanwege muziekoptredens in een gebouw waar dit normaal gesproken niet gebeurt of vanwege een groot aantal genodigden en de vele auto's die geparkeerd gaan worden.

  Voorbeelden: grootschalige bedrijfsfeesten, jubileumfeest van sportvereniging en een bruiloft met tent in achtertuin. 

  Aanvraagformulier evenementenvergunning

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de evenementenvergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden. Bijvoorbeeld om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of te beperken
  • de veiligheid van het verkeer, personen of goederen komt in gevaar
  • bescherming van de zedelijkheid of openbare gezondheid
  • voor de bescherming van het milieu

  Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde voorwaarden, zoals:

  • maximaal aantal personen
  • vastgestelde begin- en eindtijd
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer belemmeren
  • geen grote objecten plaatsen
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit bij voorkeur 12 weken van tevoren.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
  • wijze van stroomvoorziening van het evenement
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het terrein of de route
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

  Aanvraagformulier evenementenvergunning

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Voor bepaalde activiteiten op uw evenement moet u ook andere ontheffingen of vergunningen hebben. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of afsteken van vuurwerk.

 • Wat kost het?

   Ingeval van minder dan 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers

  € 25,10

  Ingeval van 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers of meer

  € 152,75

 • Formulieren

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.