Monumenten

In de gemeente Nunspeet zijn 79 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De meeste panden zijn in 1993 op deze lijst geplaatst, waarbij de volgende criteria een rol speelden:
- de leeftijd van het object (minimaal 50 jaar);
- het streekeigen karakter;
- een meerwaarde vanwege de architectuur, de sociale en/of culturele historie en de ligging.

Daarnaast kent de gemeente 29 panden die op de rijkslijst voor de monumenten zijn geplaatst. Hierbij speelden ook de bovengenoemde criteria een rol, maar zijn de panden bovendien van nationaal belang.

Eigenaren van panden die zijn aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument kunnen een beroep doen op subsidiemogelijkheden van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Wel moet vaak voor verbouwing of uitbreiding van het pand naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning worden verleend, waarbij beoordeeld wordt of door de verbouwing of uitbreiding het monumentale karakter van het pand geen geweld wordt aangedaan.

In de Monumentengids Nunspeet zijn alle cultuurhistorische waardevolle monumenten beschreven. Deze gids is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels.

Eigenaren van Rijksmonumenten weten vaak onvoldoende wat zij aan hun pand mogen doen. Onterecht is het beeld dat er ‘geen spijker in de muur mag’. De monumentenambtenaar van de gemeente kan daarbij helpen.

Dat en meer staat in de gids voor eigenaren van rijksmonumenten ‘Monumentaal wonen’. De gids biedt tips, verwijzingen naar websites en instanties, informatie over gespecialiseerde architecten, aannemers en speciale verzekeringen voor monumenten.

Uitgave
Monumentaal wonen is een uitgave van Het Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met medewerking van VNG, Federatie Grote Monumentgemeenten en de Belastingdienst.

Gids monumentaal wonen  

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                           Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl