Nunspeet in cijfers

Elk jaar stellen wij een kerncijferkaart samen. Op dit kaartje staan belangrijke gegevens vermeld, waaronder het aantal inwoners, het aantal inwoners per kern, het aantal geboorten en sterfgevallen, leeftijdopbouw en woningvoorraad.

Let op: de woningvoorraadcijfers per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 zijn niet helemaal vergelijkbaar omdat in 2012 op een andere systematiek is overgegaan: in plaats van de CBS-cijfers wordt nu de BAG (Basisadministratie gebouwen) gehanteerd. Een van de verschillen is de definitie van wat onder een woning wordt verstaan: die is in de BAG niet hetzelfde als voorheen bij het CBS.


2015

2014

2013

2012

  

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl