Belangrijke telefoonnummers

  • Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance): 112 (dringend)
  • Politie: 0900 88 44
  • Geluidhinder Luchtmacht (gratis): 0800 02 26 033
  • Klachten over helikopters, Provincieloket: 026 3599999
  • Milieuklachtencentrum provincie Gelderland: (026) 35 99 999

  • Openbaar vervoer reisinformatie (75 ct. p/m): 0900 92 92

Storingen

  • Gas (gratis): 0800 90 09
  • Elektriciteit (gratis): 0800 90 09
  • Water (Vitens): 0800 03 59
  • CAI Internet UPC Nederland: 0900 15 80

Straatverlichtingstoring tijdens kantooruren
Gemeente Nunspeet: (0341) 25 94 44. Let op: geef ook het lichtmastnummer door. Dit bevordert de reparatiesnelheid.
Straatverlichtingstoring* in het weekend en de avonduren: (0341) 25 94 44
Klachten/meldingen openbare ruimte: (0341) 25 94 44
 

* uitsluitend bellen wanneer sprake is van meerdere opeenvolgende lichtmasten die defect zijn in een groot gedeelte van de straat of wijk.

 

 

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl