Colofon

Vragen/opmerkingen?
Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u ons dit kenbaar maken via het reactieformulier of door te bellen met de afdeling Bestuur en Maatschappij, doorkiesnummer (0341) 25 93 59.

Eindverantwoordelijkheid en eindredactie
Gemeente Nunspeet

Technische realisatie
SIMgroep
Postbus 22015
3003 DA ROTTERDAM
info@SIMgroep.nl

Lay-out
SIMgroep

Foto's
Gemeente Nunspeet
Bram van de Biezen

Disclaimer
De gemeente Nunspeet streeft naar actuele en correcte informatie op de site, maar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacystatement
Deze website kunt u anoniem raadplegen. De gemeente Nunspeet verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Statistische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, aantallen downloads et cetera) wordt wel verzameld. Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruikgemaakt van cookies. Dit zijn zogenoemde tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De gegevens in de cookies blijven anoniem.

 

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl