Contact

Gemeentehuis Nunspeet

Markt 1, Nunspeet
Postadres
Postbus 79
8070 AB NUNSPEET

Contact

Telefoon: (0341) 25 99 11
Fax: (0341) 26 00 48
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl


Openingstijden - Werken op afspraak

Om het u makkelijker te maken en te voorkomen dat u moet wachten werken wij op afspraak. Een afspraak kunt u (bij voorkeur) digitaal maken. Telefonisch kan ook via (0341) 25 99 11 of persoonlijk bij de informatiebalie. U kunt op afspraak dagelijks bij ons terecht van 08.30 tot 12.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Wanneer geen afspraak?

Alleen voor het afhalen van uw aangemaakte paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en voor het aanvragen van folders en formulieren hoeft u geen afspraak te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de informatiebalie. U bent dagelijks welkom van 08.30 tot 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, zullen wij u altijd vragen naar uw BSN-nummer (burgerservicenummer, gelijk aan uw oude sofinummer). Daarmee kunnen wij u sneller helpen. Dit negencijferig nummer staat onder andere op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kijk ook op www.nunspeet.nl. Veel zaken kunt u al digitaal aanvragen of regelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.


Gemeentewerf

Adres:
Hullerweg 121
NUNSPEET
Telefoonnummer (0341) 25 23 78

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.
Uitsluitend voor wit- en bruingoed (inclusief koelkasten) en klein chemisch afval kunt u nog terecht op de gemeentewerf.
 

Algemene vragen/opmerkingen over de gemeente mailt u naar gemeente@nunspeet.nl.
Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar te maken via het reactieformulier of door te bellen met de afdeling Bestuur en Maatschappij, doorkiesnummer (0341) 25 93 59.

Bankgegevens

BNG: NL05BNGH0285013521
Rabo: NL39RABO0347532020

BTW-nummer: NL001831185B02

ANBI

De gemeente Nunspeet staat bij de Belastingsdienst geregistreerd als Algemeen Beogende Instelling.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl