HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  B. (Breunis) van de Weerd

B. (Breunis) van de Weerd

Contactgegevens

Functie

  • Burgemeester
  • Voorzitter gemeenteraad

Portefeuille

Dienstverlening

• Publiek
 
Maatschappelijke ontwikkeling
• Economie
• Economische zaken
• Openbare orde en veiligheid
• Bestuur en juridische zaken
• Externe betrekkingen
• Communicatie en voorlichting
• Ontwikkelingssamenwerking
 
Regionale samenwerking
• Strategische alliantie
 
Middelen
• Personele en organisatiezaken
• Streekarchivariaat
 
Kernen
 
Projecten
• Vluchtelingen
 
Programma 
• Integrale handhaving