HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Collegeprogramma 2014-2018

Collegeprogramma 2014-2018

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft het college van B&W haar ambities voor de collegeperiode verwoord.

Het collegeprogramma vormt een belangrijk kader voor de wijze waarop het college de komende vier jaren verder gaat bouwen aan een krachtige en vitale gemeente.