HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften

Taak

De commissie adviseert, op een aantal uitzonderingen na, over de afhandeling van de bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend. Nadat het advies is uitgebracht, beslist het aangewezen bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders) onder eigen verantwoordelijkheid op het bezwaarschrift.

In Elburg en Nunspeet is een gezamenlijke commissie geïnstalleerd die beide gemeenten adviseert over de afhandeling van een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit drie kamers:

  • Kamer 1 (Algemene Zaken);
  • Kamer 2 (Sociale Zaken);
  • Kamer 3 (Personele Zaken).

De commissie wordt ondersteund door mevrouw mr. S. van Klompenburg  van de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.