HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Commissie Naamgeving

Commissie Naamgeving

Taak

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van nieuwe straten, wijken, bestemmingsplannen, openbare gebouwen enzovoort.

Samenstelling

R.G. Buitenhuis (voorzitter), A. van den Hardenberg, A.A.E.F. van Eijck en J.A. Haverkamp (leden).

Secretaris: mw  M.J. Bus, telefoonnummer (0341) 25 99 11, e-mail: m.j.bus@nunspeet.nl