HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Documenten  |  Terinzagelegging kandidatenlijsten

Terinzagelegging kandidatenlijsten

 • Terinzagelegging kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat de op maandag 5 februari 2018 ingeleverde en op dinsdag 6 februari 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - op grond van het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor eenieder ter inzage zijn gelegd bij:

  Afdeling Dienstverlening

  Markt 1

  8071 GJ Nunspeet.

  De terinzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

  Te downloaden: