HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 1, januari 2014 - Belastingverordeningen

Gemeenteblad 1, januari 2014 - Belastingverordeningen

De raad van de gemeente Nunspeet heeft op 19 december 2013 tijdens de openbare raadsvergadering de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014;
  • Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014;
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014;
  • Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005;
  • Verordening tot tweede wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013;
  • Verordening op heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2014.

De volgende verordening is per 1 januari 2014 ingetrokken:

  • Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013.

De verordeningen treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing van deze verordeningen is 1 januari 2014.
De datum van ingang van de heffing van de Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2014 is 1 juli 2014.  De verordeningen zijn opgenomen in het verordeningenregister van de gemeente. De verordeningen liggen voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar.