HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 14, januari 2015 - Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2013

Gemeenteblad 14, januari 2015 - Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2013

De raad heeft­ in de vergadering van 18 december 2014 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2013 Nunspeet (AVOI 2013 Nunspeet) vastgesteld. Ook heeft­  de raad de Nadeel-compensatieregeling kabels en leidingen Nunspeet 2013 (verlegregeling) vastgesteld. Gelijktijdig met deze vaststelling hee­ft  de raad de Telecommunicatieverordening Nunspeet ingetrokken. De AVOI 2013 Nunspeet en de verlegregeling treden met ingang van 21 januari 2015 in werking.