HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 19, december 2015 - Belastingverordeningen

Gemeenteblad 19, december 2015 - Belastingverordeningen

De gemeenteraad heeft in haar openbare vergadering van 17 december 2015 de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016
  • Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016.
  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016.
  • Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016
  • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016
  • Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016
  • Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2016.

Deze verordeningen zijn opgenomen in het gemeentelijk verordeningen register en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar. De verordeningen gaan in per 1 januari 2016.