HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 20, 13 januari 2016 - Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 en de daarbij behorende tarieventabel.

Gemeenteblad 20, 13 januari 2016 - Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 en de daarbij behorende tarieventabel.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft op 12 januari 2016 de volgende wijzigingsverordening vastgesteld:

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016 en de daarbij behorende tarieventabel.

De verordening treedt in werking met ingang van 15 januari 2016. De datum van ingang van de heffing is 15 januari 2016.

De verordening is opgenomen in het verordeningenregister van de gemeente. De verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar.