HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 21, 2 februari 2016 - WMO-besluit

Gemeenteblad 21, 2 februari 2016 - WMO-besluit

Het college stelt jaarlijks de (geïndexeerde) Wmo normen vast in het Wmo besluit. Het college maakt de vaststelling bekend van het:

  • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016.

Het document ligt tot 1 maart 2016 ter inzage en is hieronder te downloaden.

Te downloaden: