HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 22, 9 februari 2016 - Heronderzoeksplan

Gemeenteblad 22, 9 februari 2016 - Heronderzoeksplan

Het college heeft een nieuw heronderzoeksplan voor de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz vastgesteld. In dit heronderzoeksplan is vastgelegd op
welke wijze de gemeente controleert of uitkeringen rechtmatig en doelmatig worden verstrekt.

Het heronderzoeksplan is in te zien op deze pagina of in de leeshoek van het gemeentehuis.

Te downloaden: