HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 23, 23 februari 2016 - Bomenverordening 2016

Gemeenteblad 23, 23 februari 2016 - Bomenverordening 2016

Bomenverordening Nunspeet 2016 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat de raad van de gemeente Nunspeet in de vergadering van 18 februari 2016 de Bomenverordening Nunspeet 2016 heeft vastgesteld. In deze vergadering zijn ook de Bebouwde komkaarten en de Boomzonekaarten vastgesteld en is de Lijst Monumentale bomen voorlopig vastgesteld. De Bomenverordening Nunspeet 2016, de Bebouwde komkaarten en de Boomzonekaarten treden in werking op de achtste dag na publicatie, te weten op 2 maart 2016. De Bomenverordening ligt vanaf 24 februari 2016 ter inzage in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis en is ook te raadplegen via deze pagina.

Te downloaden: