HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 24, 23 februari 2016 - Herplantfonds 2016

Gemeenteblad 24, 23 februari 2016 - Herplantfonds 2016

Herplantfonds Nunspeet 2016 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat de raad van de gemeente Nunspeet in de vergadering van 18 februari 2016 de verordening Herplantfonds Nunspeet 2016 heeft vastgesteld. De verordening Herplantfonds Nunspeet 2016 treedt in werking op de achtste dag na publicatie, te weten op 2 maart 2016. De verordening Herplantfonds ligt vanaf 24 februari 2016 ter inzage in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis en is ook te raadplegen via deze pagina.

Te downloaden: