HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 25, 14 juni 2016 - Wijziging Beheerverordening begraafplaatsen

Gemeenteblad 25, 14 juni 2016 - Wijziging Beheerverordening begraafplaatsen

Wijziging Beheerverordening begraafplaatsen

In haar vergadering van 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de mogelijkheid van verlenging van het grafrecht met 10 jaar niet (meer) te bieden en te verwijderen uit de Beheerverordening begraafplaatsen. Concreet betekent dit dat na afloop van de termijn van 30 jaar het grafrecht wel verloopt, maar het graf niet geruimd wordt. Het blijft dus ook na 30 jaar mogelijk voor nabestaanden om het graf te bezoeken en het graf en monument te onderhouden.

Met deze publicatie treedt de gewijzigde Beheerverordening begraafplaatsen per 14 juni 2016 in werking.