HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 26, 28 juni 2016 - Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016

Gemeenteblad 26, 28 juni 2016 - Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft met gebruikmaking van artikel 156 van de Gemeentewet de volgende verordening vastgesteld:

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2016.

De datum van ingang van de verordening is 1 juli 2016. De verordening is opgenomen in het gemeentelijk verordeningenregister en ligt gratis ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar.