HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 27, 5 juli 2016 - deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen.

Gemeenteblad 27, 5 juli 2016 - deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft ingestemd met het aanpassen van de deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers naar deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen.

De datum van ingang van de verordening is 1 augustus 2016. De verordening is opgenomen in het gemeentelijk verordeningenregister en ligt gratis ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar..