HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 28, 27 december 2016 - Belastingverordeningen

Gemeenteblad 28, 27 december 2016 - Belastingverordeningen

De gemeenteraad heeft in haar openbare vergadering van 22 december 2016 de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.
  • Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017
  • Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017.

Deze verordeningen zijn opgenomen in het gemeentelijk verordeningen register en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar. De verordeningen gaan in per 1 januari 2017.