HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 3, januari 2014 - Verordening elektronische kennisgeving

Gemeenteblad 3, januari 2014 - Verordening elektronische kennisgeving

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014
De gemeenteraad van Nunspeet heeft op 30 januari 2014 besloten de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014 vast te stellen. Deze verordening biedt een aanvullende regeling voor de informatieverstrekking door de gemeente. In alle gevallen waarin de gemeente informatie wil meedelen, wordt de afweging gemaakt welke wijze van informeren voor een bepaalde mededeling de meest geschikte is. De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014 biedt de gemeente de mogelijkheid om in voorkomende gevallen bepaalde berichten uitsluitend elektronisch kenbaar te maken. De verordening treedt in werking op 1 februari 2014.