HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 31, 31 maart 2017 - Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nunspeet

Gemeenteblad 31, 31 maart 2017 - Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nunspeet

De gemeenteraad heeft in haar openbare vergadering van 30 maart 2017 de volgende verordening vastgesteld:

- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nunspeet.

De inwerkingtreding met terugwerkende kracht is per 14 april 2016

Deze verordening is opgenomen in het gemeentelijk verordeningen register en ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten is een afschrift beschikbaar. De verordening is ook te downloaden.