HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 33, 6 juni 2017 - Wijziging subsidieverordening monumenten

Gemeenteblad 33, 6 juni 2017 - Wijziging subsidieverordening monumenten

Wijziging subsidieverordening monumenten

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Deelverordening Monumenten 2013 op een aantal punten te wijzigen. Het gaat om de volgende aanpassingen.

Voortaan komen gemeentelijke monumenten die eigendom zijn van de gemeente niet meer voor subsidie in aanmerking. Als er instandhoudingswerkzaamheden moeten worden verricht, worden die volledig betaald uit het daarvoor bestemde gemeentelijke budget.

Voor molens geldt voor de periode 2017 – 2019 een maximale subsidie van € 6.300,--, welke subsidie in delen kan worden aangevraagd. De moleneigenaren worden per brief geïnformeerd over de details van dit besluit.

De provinciale subsidie die de gemeente mag toekennen, is niet langer als een vast percentage in de verordening vermeld maar als een verhoudingsgetal tussen het jaarlijkse provinciale budget en de gemeentelijke middelen. Dit is een technische wijziging, die voor aanvragers geen invloed heeft op de hoogte van de provinciale subsidie.

De wijzigingen gaan in op 9 juni 2017.