HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 37, 3 augustus 2017 - Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2017

Gemeenteblad 37, 3 augustus 2017 - Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2017

Het college heeft nieuwe beleidsregels vastgelegd die dienen als uitleg van bestaande normen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2015. De beleidsregels bevatten geen nieuw beleid, maar zijn uitgebreid om aan ouders en betrokkenen te laten zien hoe het college normen in de verordening interpreteert.

De nieuwe toevoegingen geven uitleg over:

‘het woonadres’: Om ouders te ondersteunen in het combineren van werk en zorg staat het college vervoer toe naar één ander (opvang-) adres naast het woonadres.

‘het niet zelfstandig kunnen reizen’: In het VSO is niet zelfstandig kunnen reizen aan de orde als kind en ouders in de 1e twee leerjaren nog onzeker zijn over het reizen met het openbaar vervoer. Het college verstrekt een vergoeding van 100% voor de kosten van het openbaar vervoer in het eerste schooljaar waarin het kind zelfstandig gaat reizen. In het tweede schooljaar dat het kind zelfstandig reist, wordt een vergoeding van 50% van de kosten van het openbaar vervoer verstrekt. Daarna vervalt de vergoeding.