HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Elektronisch gemeenteblad  |  Gemeenteblad 40, 3 oktober 2017 - Deelverordeningen welzijn en sociale samenhang

Gemeenteblad 40, 3 oktober 2017 - Deelverordeningen welzijn en sociale samenhang

Het College van B&W heeft op 18 mei 2017 de Deelverordening subsidie welzijnsactiviteiten en wijkontmoetingscentra alle leeftijden gemeente Nunspeet 2017 en de Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017 vastgesteld. Gelijktijdig zijn daarmee de volgende drie deelverordeningen ingetrokken:

Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers en algemene voorzieningen inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo gemeente Nunspeet 2016, Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2013 en Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014.